Vaak worden veel kosten vergoed

 Om u hierover te informeren, hebben wij de belangrijkste zaken omtrent de kosten voor u inzichtelijk gemaakt.

Kosten thuiszorg Friesland

De kosten die wij in rekening brengen zijn afhankelijk van de geboden zorg, hoeveelheid uren en de deskundigheid die wordt gevraagd. U kunt die kosten zelf betalen maar in de regel wordt er een persoonsgebonden budget aangevraagd. Zorgteam Leeuwarden is ongecontracteerde zorg, hierdoor worden wij niet uitbetaald via Zorg in Natura maar vanuit een PGB en eventueel uit eigen middelen.

Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een PBG of indicatie. Er komt dan iemand bij u langs om te kijken wat de zorgbehoefte is.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het PGB is een geldbedrag dat u de vrijheid geeft zelf die zorg in te kopen die nodig is, en de zorg af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Het PGB is een vergoeding voor zorg die via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en Zvw (Ziektekostenverzekering) verkregen kan worden. De meest recente informatie over het PGB kunt u vinden op de volgende website: www.pgb.nl

Hoe kom ik aan een indicatie?

Via een indicatieverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie of via een instelling zoals een ziekenhuis of revalidatiecentrum, gaat uw indicatie-aanvraag naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt ook rechtstreeks een aanvraag indienen bij het CIZ. Hier wordt beoordeelt of u in aanmerking komt voor thuiszorg. Het indicatiebesluit van het CIZ geeft aan in welk zorgprofiel u past met de daarbij behorende tarieven. Ontvangt u op dit moment zorg vanuit de AWBZ-ZIN dan kan u de indicatie hiervan  om laten zetten in een PGB. Voor meer informatie over het CIZ kunt u kijken bij www.ciz.nl.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij bepalen zelf welke ondersteuning zij aanbieden. De meeste gemeenten hebben een WMO loket waar u terecht kunt met vragen.

Kosten aftrekken bij de belastingdienst

U kunt hier meer informatie over vinden in de folder “buitengewone lasten” van de belastingdienst of via www.belastingdienst.nl

Neem contact met ons op

Voor vragen of om een afspraak te maken kunt u bellen met:

Tel.: 006 18 44 00 34

Wij zijn per e-mail bereikbaar op info@zorgteamleeuwarden.nl of vul ons contactformulier in.

Een oplossing waarmee u, uzelf kunt blijven

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk dan onze animiatie waarin wij praktische voorbeelden geven. Zo leveren wij namelijk niet alleen goede zorg, wij helpen en denken ook mee met alles wat er naast zorg bij komt kijken. Zoals huishoudelijke taken, het spelen van een spelletje en we brengen u zelfs weg als u op visite wilt. Uiteraard halen wij u daarna ook gewoon weer op. Zorg is voor ons alles wat voor u belangrijk is.